Bel: 085 - 0703422

Procedure gesloten

Voorzitter WON

De werving- en selectieprocedure voor een nieuwe voorzitter voor het WON-netwerk is succesvol doorlopen. Inmiddels is er een kandidaat benoemd.

WON wil leerlingen in het voortgezet onderwijs de liefde voor wetenschap meegeven en opleiden tot jongvolwassenen met een nieuwsgierige en kritische grondhouding. We geloven in de kracht van verwondering en willen bijdragen aan de ontwikkeling van de academische attitude van de leerling. WON-scholen stimuleren leerlingen zelfstandig te denken en zelfstandig kennis te verwerven. We zijn ervan overtuigd dat dit nodig is om actief deel te kunnen blijven nemen aan een snel veranderende en mondiale samenleving.

WON zoekt een voorzitter die zich minstens voor drie jaar wil verbinden aan het netwerk en die zich overtuigend inzet om met de scholen de ambities te realiseren. Van u als voorzitter wordt verwacht dat u aanwezig bent tijdens landelijke vergaderingen en bijeenkomsten van WON en dat u WON vertegenwoordigt in bijeenkomsten met externe samenwerkingspartners. Op verzoek en op eigen initiatief bent u beschikbaar als sparringpartner voor regio’s en scholen in de ontwikkeling en organisatie van hun onderwijs en de vorming van hun professionals en leiders. Het voorzitterschap van WON vraagt een tijdsinvestering van ongeveer 160 – 200 uur op jaarbasis.

De voorzitter van WON verbindt en inspireert. Als boegbeeld bent u in staat om de ambities van WON goed onder de aandacht te brengen en leiding te geven aan de initiatieven om deze te realiseren. Bovendien opent uw inzet deuren naar nieuw partnerschap voor WON.

Wil jij meer weten over deze vacature?

Stel je vraag aan Evelien Ketelaar