Bel: 085 - 0703422

Procedure gesloten

Teamleiders onderwijs vmbo en lerende organisatie Aeres - Ede

De werving- en selectieprocedure voor deze vacature is succesvol doorlopen. Inmiddels is er een kandidaat benoemd.

Aeres VMBO en MBO in Ede zoekt twee teamleiders. Aeres VMBO Ede biedt vmbo-onderwijs op de niveaus basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en de theoretische leerweg. Belangrijk kenmerk is het brede groene profiel. Aeres MBO Ede biedt mbo-opleidingen op het gebied van duurzaamheid in voeding en leefomgeving.

De huidige teamleider onderwijs vmbo gaat de school verlaten. De vacature die hierdoor ontstaat, wil Aeres VMBO Ede graag weer vervullen. Daarnaast gaan beide scholen samen op zoek naar een collega die de nieuwe rol van teamleider lerende organisatie gaat bekleden. De huidige ontwikkelingen vragen om een lerende, ontwikkelingsgerichte cultuur, om goed persoonlijk) leiderschap, om voldoende aandacht voor elke medewerker en om een sterke onderlinge samenwerking. De teamleider lerende organisatie heeft de taak om de gewenste organisatieontwikkeling kracht bij te zetten en zal werkzaam zijn voor zowel Aeres VMBO als Aeres mbo Ede.

Meer over Aeres VMBO vind je op de website.

De reactie termijn voor deze vacature is verlopen. U kunt niet meer solliciteren. 

Wil jij meer weten over deze vacature?

Stel je vraag aan Joanne Klumpers