Bel: 085 - 0703422

Procedure gesloten

Teamleiders onderbouw en bovenbouw Griendencollege - Sliedrecht

De werving- en selectieprocedure voor deze vacature is succesvol doorlopen. Inmiddels is er een kandidaat benoemd.

Met ingang van schooljaar 2022-2023 wordt het MT gevormd door twee teamleiders en een directeur. Met deze structuurwijziging zijn er twee vacatures ontstaan: teamleider onderbouw en teamleider bovenbouw. De nieuwe teamleiders die wij zoeken, dragen bij aan de ontwikkelingen die we hiervoor genoemd hebben. Dat betekent dat je je kunt vinden in de visie van he Griendencollege en dat je belang hecht aan de thema’s waarop zij zich inzetten. Je komt niet op de winkel passen, maar bouwt en zorgt voor beweging.

Voor collega’s ben je een goede sparringpartner. Je laat veel ruimte voor autonomie, maar zorgt ook voor borging en verankering. In het MT zet je je in voor een goede onderlinge samenwerking, ben je positief-kritisch, en draag je bij aan een constructieve werksfeer. Je stijl en persoonlijkheid sluiten aan bij de cultuur van de school.

Lees hier de profielschets en procedurebeschrijving voor meer informatie.

Over het Griendencollege
Het Griendencollege is een vmbo-school in Sliedrecht. De school biedt onderwijs aan circa 350 leerlingen uit Sliedrecht. Alle leerwegen van het vmbo worden aangeboden: de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en theoretische leerweg. De kleinschaligheid van het Griendencollege gaat gepaard met een hoge betrokkenheid van docenten en ondersteuners. Op het Griendencollege wordt de leerling echt gezien en is er goede begeleiding voor leerlingen die iets extra’s nodig hebben. De school staat op alle niveaus open voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

De reactie termijn voor deze vacature is verlopen. U kunt niet meer solliciteren. 

Wil jij meer weten over deze vacature?

Stel je vraag aan Joanne Klumpers