Bel: 085 - 0703422

Procedure gesloten

Teamleider Ostrea Lyceum - Goes

De werving- en selectieprocedure voor een teamleider is succesvol doorlopen. Inmiddels is er een kandidaat benoemd.

Het Ostrea Lyceum wil leerlingen meer bieden dan een diploma. De school geeft jongeren kansen op een brede talentontwikkeling en zet in op het stimuleren van hun groei naar verantwoordelijke burgers. Omdat de basiskwaliteit goed op orde is, is er ruimte voor een ontwikkelingsgerichte aanpak van de leerroutes. Optimale kansen voor leerlingen in de regio worden steeds vaker gerealiseerd samen met (externe) partners.

De school wil haar managementteam versterken met een nieuwe teamleider (1,0 fte, S13 cao vo). Een betrouwbare partner in de schoolontwikkeling, die tegelijk een duidelijke positie in namens de mavo. Je betrekt je teamleden, je ziet en erkent hen in hun belangen, hun behoeften en hun talenten. Je maakt deel uit van een organisatie ontwikkeling en een team dat goed op elkaar is ingespeeld en gewend is aan veel professionele ruimte.

Het Ostrea Lyceum zoekt een teamleider met onderwijskundige expertise, die nieuwe wegen durft te bewandelen, bijvoorbeeld in het ontwerp en de implementatie van De Nieuwe Leerweg. Ben jij als leider creatief, ondernemend en verbindend? Beschik jij over een uitstekend sensitief vermogen en ben je in staat om rust en vertrouwen in team en organisatie te creëren? De profielschets en procedurebeschrijving zijn vanaf 17 september beschikbaar via onze site.  

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 4 oktober a.s. via de button op deze site

Wil jij meer weten over deze vacature?

Stel je vraag aan Evelien Ketelaar