Bel: 085 - 0703422

Procedure gesloten

Directeur SBO De Steenen Kamer - Zwijndrecht

De werving- en selectieprocedure voor een nieuwe directeur voor Sbo De Steenen Kamer is succesvol doorlopen. Inmiddels is er een kandidaat benoemd.

Als directeur draag je bij aan de ontwikkelingen binnen de Steenen Kamer, zoals het ontwikkelen van inclusief onderwijs, uitzetten van een onderwijskundige koers en versterken van de professionele cultuur. In de school ben je zichtbaar en toegankelijk voor leerlingen, medewerkers en ouders. Je stáát voor de school en vertegenwoordigt deze met trots. Je brengt de buitenwereld naar binnen en onderhoudt goede samenwerkingsrelaties met externe stakeholders.

Lees de profielschets en procedurebeschrijving voor meer informatie over deze vacature.

Over de Steenen Kamer

De Steenen Kamer is een school voor speciaal basisonderwijs in Zwijndrecht, waar circa 164 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar naar school gaan die gebaat zijn bij de aanpak en begeleiding die in het sbo geboden wordt. Op De Steenen Kamer krijgen leerlingen leerstof en lesmethodes die vergelijkbaar zijn met het regulier onderwijs, maar het pedagogisch en didactisch handelen zijn afgestemd op hun behoeften. Er wordt passend onderwijs geboden. Dit betekent dat de leerkracht aansluit bij de onderwijsbehoeften van elk kind en dat er begeleiding in de school geboden wordt die leerlingen nodig hebben.

De Steenen Kamer behoort tot de Stichting Specialisten in Passend Onderwijs (SPON). Voor meer informatie over de school ga je naar de website.

Wil jij meer weten over deze vacature?

Stel je vraag aan Joanne Klumpers