Bel: 085 - 0703422

Procedure gesloten

Conrector onderwijs De Campus - Breda

De werving- en selectieprocedure voor deze vacature is succesvol doorlopen. Inmiddels is er een kandidaat benoemd.

De Campus zoekt een conrector onderwijs. Er ligt binnen deze leer- en leefgemeenschap met 3 scholen (Michael college, Markenhage, Orion Lyceum) een unieke opgave voor een leider met een groot onderwijshart. Je ‘ademt’ onderwijs en je geeft er blijk van dat je verschillende concepten, het pedagogisch-didactisch klimaat en de cultuur in de scholen kunt doorleven. De kern van je verantwoordelijkheid als conrector is het stimuleren van en leidinggeven aan de scholen in hun unieke en gezamenlijke onderwijsopgaven. Je brengt de kwaliteiten van teams in verbinding met de trends en ontwikkelingen die je signaleert in onderwijs en samenleving en brengt hen in verbinding.

Je bent een gezaghebbende gesprekspartner op onderwijskundig gebied, binnen en buiten onze scholen. Je bent gestructureerd in de aanpak van je werk en flexibel in het proces. Jouw aanpak doet recht aan de ontwikkelkracht en het -tempo van de mensen in de school. Je kan en wil daar verschil maken als dat ertoe doet.

De Campus in Breda (+/- 125 fte) is een smeltkroes van unieke onderwijsconcepten in Breda. Drie scholen die in hun programma’s creativiteit en wetenschap centraal stellen en zich bovendien richten op een duurzame en menswaardige samenleving. Met haar diversiteit is de Campus een uitdagende en inspirerende leer-, werk- en leefomgeving voor leerlingen, medewerkers, ouders en samenwerkingspartners.

In de profielschets vind je wat wij zoeken in onze conrector onderwijs als mens en leider. Informatie over de procedure (data) tref je hier. Meer over de Campus en de scholen lees je op de website.

De reactie termijn voor deze vacature is verlopen. U kunt niet meer solliciteren. 

 

 

Wil jij meer weten over deze vacature?

Stel je vraag aan Evelien Ketelaar