Bel: 085 - 0703422

Procedure gesloten

Afdelingsleider vwo 3-6 Mencia de Mendoza Lyceum - Breda

De werving- en selectieprocedure voor deze vacature is succesvol doorlopen. Inmiddels is er een kandidaat benoemd.

De afdelingsleider die wij zoeken staat stevig in de schoenen, is verbindend en kwaliteitsbewust. Je geeft een positieve impuls aan de ontwikkeling van een professionele cultuur en het collectieve gevoel van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van ons onderwijs in het vwo. Je bent communicatief vaardig en je vervult een voorbeeldfunctie.

Als afdelingsleider maak je deel uit van de schoolleiding van Mencia de Mendoza, die bestaat uit zes afdelingsleiders, een conrector, locatiedirecteur en de rector. Het middenmanagent vormt de spil in de ontwikkeling van onze organisatie, passend bij de ambities uit ons schoolplan. Je draagt bij aan het versterken van de professionele cultuur op onze school en een positief leerklimaat voor medewerkers en leerlingen.

Lees hier de profielschets, de formele functiebeschrijving en de procedurebeschrijving voor meer informatie.

Over Mencia de Mendoza Lyceum
Mencia de Mendoza Lyceum ligt aan de zuidrand van de stad Breda op de grens van de wijken Boeimeer en Ruitersbos.  Ongeveer 1300 leerlingen volgen onderwijs in havo, atheneum en gymnasium. Leerlingen kunnen in iedere leerweg kiezen voor een tweetalige variant (tto). Mencia de Mendoza heeft ook een locatie in Zundert, Mencia Sandrode. Samen vormen zij één school waarbij de aansturing van de dagelijkse gang van zaken per locatie is geregeld. Wereldburgerschap is de rode draad in ons onderwijs, Mencia is een Global Citizen School. Internationalisering staat hoog in ons vaandel.

De reactie termijn voor deze vacature is verlopen. U kunt niet meer solliciteren. 

Wil jij meer weten over deze vacature?

Stel je vraag aan Joanne Klumpers