Bel: 085 - 0703422

Procedure gesloten

Afdelingsleider Mencia Sandrode

De werving- en selectieprocedure voor een nieuwe afdelingsleider onderbouw voor Mencia Sandrode is succesvol doorlopen. Inmiddels is er een kandidaat benoemd.

Mencia Sandrode zoekt met ingang van 1 augustus 2021 een nieuwe afdelingsleider onderbouw. Een verbinder, een uitstekende netwerker en inspirator. 

Als afdelingsleider maak je deel uit van de schoolleiding van Mencia de Mendoza, die bestaat uit zes afdelingsleiders, een conrector, locatiedirecteur en de rector. Het middenmanagent vormt de spil in de ontwikkeling van onze organisatie, passend bij de ambities uit ons schoolplan. Als afdelingsleider draag je bij aan het versterken van de professionele cultuur op onze school en een positief leerklimaat voor medewerkers en leerlingen. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de onderbouw en geeft richting aan de ontwikkeling van het onderwijs- en ondersteuningsbeleid van de brede onderbouw (leerjaar 1 en 2 van de kaderberoepsgerichte leerweg t/m atheneum).

Lees hier de profielschets, de formele functiebeschrijving en de procedurebeschrijving voor meer informatie.

Solliciteren kan tot en met 10 mei.

Over Mencia Sandrode

Mencia Sandrode in Zundert is de nevenvestiging van Mencia de Mendoza in Breda. De school ligt in een fraaie omgeving aan de rand van de bebouwde kom in Zundert en is goed en veilig bereikbaar. Samen vormen we één school waarbij de aansturing van de dagelijkse gang van zaken per locatie is geregeld. Leerlingen wordt onderwijs op kader-, mavo-, havo- en atheneumniveau aangeboden. Wereldburgerschap is de rode draad in het onderwijs, Mencia is een Global Citizen School. Internationalisering staat hoog in het vaandel.

Mencia de Mendoza heeft ook een vacature voor afdelingsleider havo 3-5. Interesse? Check dan de vacature.

Wil jij meer weten over deze vacature?

Stel je vraag aan Evelien Ketelaar