Conrector Onderwijs Newmancollege – Breda

17 december 2018
rianne snoek

Het Newmancollege zoekt een nieuwe conrector Onderwijs. Een doortastende en integere leidinggevende die zichtbaar en toegankelijk is voor leerlingen, medewerkers en ouders. Een persoon die staat voor de school en deze vertegenwoordigt met trots en ambitie. De conrector is een echte verbinder. Hij brengt mensen en lijnen bij elkaar, bewaakt samenhang en voortgang.

Het betreft een functie van 0,9-1,0 fte in schaal 13 van de cao voortgezet onderwijs. Er is sprake van een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vast dienstverband. De ingangsdatum is uiterlijk 1 mei 2019. Informatie met betrekking tot de functie en de procedure vindt u in de profielschets en de procedurebeschrijving.

Over het Newmancollege
Deze katholieke scholengemeenschap voor mavo, havo, technasium, atheneum en gymnasium telt ongeveer 1400 leerlingen. Naast schoolprestaties staan de zorg voor en begeleiding van individuele leerlingen, veiligheid en het stimulerend schoolklimaat centraal.

De dagelijkse leiding is in handen van een rector, drie conrectoren en vier afdelingsleiders. De school is op zoek naar een conrector Onderwijs; de andere conrectoren hebben de portefeuilles Personele- en organisatieontwikkeling en communicatie, en Financiën, beheer en ICT.

De procedure
De sluitingsdatum is vrijdag 11 januari 2019 om 12:00 uur. Uw sollicitatiebrief richt u aan de heer R.P. van Velthoven, en stuurt u (bij voorkeur per e-mail) naar mevrouw J. Zijlstra; per mailadres: secretariaat@pesant.nl.