Pesant kennisnetwerken
Kennisnetwerken

Door het slim bundelen van kennis en ervaring ontstaan kennisnetwerken van partners uit onderwijs en bedrijfsleven. Centraal hierin staat dat onderwijsorganisaties en het bedrijfsleven op creatieve en ondernemende wijze leren werken met elkaar. Pesant is expert in het opbouwen van (nieuwe) relaties in de keten. Wij ondersteunen deze partijen in het verbinden van hun kennis en expertise. Wij adviseren en faciliteren in de samenwerking die leidt tot een innovatief pedagogisch leer- en werkklimaat.

PERSOONLIJK
De basis van elk netwerk is persoonlijke interactie. Wij stimuleren de persoonlijke interactie tussen natuurlijke partners en partners die elkaar niet vanzelfsprekend vinden. Dat doen wij door met u bestaande relaties te versterken en nieuwe relaties op te bouwen.

DUURZAME VERBINDING
Wanneer u onderwijsinnovaties tot stand wilt brengen, bent u gebaat bij partners die bereid zijn om duurzame verbindingen met u aan te gaan. Pesant helpt u bij de zoektocht naar de juiste partners en brengt met u nieuwe ketens tot stand.

INNOVATIEF
Innovatie is de drijvende kracht achter de kennisnetwerken waarin Pesant u ondersteunt. Niet-natuurlijke samenwerkingspartners vinden elkaar op basis van een drive om onderwijs te ontwikkelen dat jonge mensen uitdaagt. Samen ontdekken we op deze manier aantrekkelijke leerroutes die de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt bevorderen.

MAATWERK
Bouwen aan een netwerk is maatwerk. U en uw partners zijn bereid om daarin mensen en middelen te investeren. U heeft zowel gemeenschappelijke ambities als eigen belangen. Het balanceren daartussen vraagt fingerspitzengefühl. Wij bieden ondersteuning en advies op maat om in elke unieke situatie weer de handen op elkaar te krijgen.

Pesant logo def

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Samen staat u sterker, met name wanneer het gaat om (onderwijs)innovaties of de zorg voor kwaliteit.
Toch blijkt het aangaan van samenwerkingsrelaties tussen organisaties -zoals een netwerk, keten of strategisch partnerschap- in de praktijk niet eenvoudig. Pesant ondersteunt u daarbij. Onze adviseurs onderscheiden zich door hun expertise in het ondersteunen van onderwijsinnovaties en kennisintensieve netwerken rond bètatechniek, wetenschap, kunst en cultuur.

VOOR EEN EFFECTIEF KENNISNETWERK

  • adviseren en faciliteren wij de ontwikkeling en vernieuwing van gemeenschappelijk beleid;
  • monitoren wij de activiteiten die voortvloeien uit gemeenschappelijke afspraken;
  • voeren wij de regie in de opbouw van relaties en zorgen we voor verbinding tussen (nieuwe) partners;
  • initiëren en ondersteunen wij kenniskringen, waarin partners elkaar vinden in de discussie over inhoudelijke thema’s;
  • zorgen wij voor duidelijke informatiestromen en communicatie binnen landelijke samenwerkingsverbanden;
  • richten wij – met inzet van eigen en andere expertise – professionaliseringsprogramma’s in voor betrokken partners.
Pesant logo def

Wanneer is pesant uw partner?

U wilt het initiatief nemen tot de ontwikkeling van een nieuwe leerroute of onderwijsconcept dat niet past binnen de standaarden. U zoekt de juiste partners in onderwijs en bedrijfsleven of u wilt hiervoor zelf een interessante partner zijn.

Pesant bouwt met u een netwerk op waarin onderwijsinnovatie centraal staat. Wij zoeken samen naar de mogelijkheden achter de bekende grenzen. Daarin zijn we complementair; u beschikt over de inhoudelijke expertise, wij over het vermogen uw expertise met die van anderen te verbinden.
Pesant logo def

Innovatiecoach

Pesant Innovatiecoach; Werken aan continue verbetering, blijvend motiveren tot het genereren van ideeën, verbeterprocessen: “bottom up en top down”. Werken aan een optimaal samenspel tussen bottom up ideeën en top down strategie, continu verbeteren; zichtbare input, zichtbaar proces en resultaat ondersteund door Emprover©.

DE UITDAGING VAN CONTINU VERBETEREN
Ook in uw organisatie is voortdurend sprake van ontwikkeling. Continu verbeteren is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de professionals in uw organisatie. Er is een grote kans dat u nauw betrokken bent bij een of meer belangrijke innovatie(s) in onderwijs. Een echte innovatie is vaak een traject van langere adem. Het is lastig om uw medewerkers daarin blijvend te motiveren en hen te stimuleren een bijdrage te leveren.

GESLAAGDE INNOVATIE
Geslaagde innovatie is gebaat bij een cultuur waarin sprake is van continu verbeteren. In die cultuur verloopt het proces van verbetering zowel top down als bottom up. Belangrijk is dat medewerkers enthousiast en gemotiveerd kunnen blijven werken aan ontwikkelingen in de organisatie waarop zij zelf een grote invloed hebben.

INNOVATIECOACH
Met onze opdrachtgevers zoeken wij voortdurend naar mogelijkheden om de cultuur van continu verbeteren te stimuleren en innovaties te realiseren. Onze adviseurs hebben zich ontwikkeld tot coaches die ervaren zijn in ideeën van bottom up een plaats te geven in de strategie van organisaties en zo te ondersteunen in het tot stand brengen van innovaties.
We zoeken altijd, ook in onze eigen aanpak, naar de mogelijkheden om dit steeds beter te doen. Met behulp van Emprover; het platform dat organisatieontwikkeling en innovatie ondersteunt brengen we structuur aan in verbeterprocessen en maken we input, proces en resultaat zichtbaar.

EMPROVER
Emprover biedt u en ons de mogelijkheid om concreet inzicht te krijgen en te geven in de relatie tussen de dagelijkse acties en de strategische doelen van de organisatie. Iedere dag staan medewerkers in contact met klanten en moeten ze inspelen op wat zich voordoet. Ze zien veel en weten als geen ander hoe het beter kan. Emprover is een tool voor organisaties om deze ideeën te vangen en centraal te verzamelen en ze om te zetten in resultaten en de communicatie eromheen goed te regelen. Het wordt zichtbaar helder hoe een voorstel wordt opgevolgd, wat de betrokkenheid vergroot. Dit maakt het mogelijk voor ons om een coachende rol beter te vervullen; op afstand waar het kan, actief betrokken waar nodig en wenselijk.

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over hoe onze innovatiecoaches werken en wat wij kunnen betekenen voor continue verbetering in uw organisatie? Neemt u dan contact op met onze coaches: Rianne Snoek, Christien Kock of Evelien Ketelaar.

Pesant logo def

Ons portfolio

Bèta Challenge

Bèta Challenge

Wetenschaps Oriëntatie Nederland (WON)

Wetenschaps Oriëntatie Nederland (WON)

Technasium

Technasium

Kunst & cultuur

Kunst & cultuur

Pesant logo def

Onze adviseurs

Christien Kock

Christien Kock

Adviseur
06 23 32 16 63
Naomi Veldhoven

Naomi Veldhoven

Adviseur
06 41 86 95 41
Chantal Kessels

Chantal Kessels

Adviseur
06 45 55 40 74
Maikel Mahangi

Maikel Mahangi

Adviseur
06 51 17 39 61

Marjolijn Geerts

Marjolijn Geerts

Communicatieadviseur
06 13 08 06 52
Evelien Ketelaar

Evelien Ketelaar

Adviseur
06 52 68 61 16
Anouk de Ruiter

Anouk de Ruiter

Adviseur
06 16 40 44 40
Marieke Rinket

Marieke Rinket

Adviseur
06 15 42 21 63

Marijke Ketelaar

Marijke Ketelaar

Projectmedewerker
06 28 84 13 37
Jolanda Moerland

Jolanda Moerland

Secretaresse
0850 703422
Pesant logo def

Contact en routebeschrijving

ADRESGEGEVENS PESANT:

Reactorweg 301
3542 AD Utrecht
Routebeschrijving

Tel: 0850 703 422
Mail: info@pesant.nl

Pesant logo def