BLOG | Lerend vermogen

16 april 2019
Marjolijn Geerts

‘Variatie aan onderwijsconcepten, maar onduidelijk effect’, dat is één van de conclusies uit het rapport van de Onderwijsinspectie dat afgelopen week is verschenen. Sinds de publicatie van dit rapport buitelen de krantenartikelen, columns en blogs over elkaar heen. Waar het ene artikel ingaat op de mythe rondom leerstijlen, zoomt het ander artikel in op het gebrek aan een duidelijk fundament van gezamenlijke doelen en ijkpunten. Er wordt zondermeer veel geschreven, geblogd en getwitterd over de geconstateerde ontwikkelingen in het onderwijs. Je zou je kunnen afvragen waarom wij in Nederland een groot lerarentekort te hebben, terwijl er 17 miljoen onderwijsexperts in ons land rondlopen die allemaal claimen te weten wat goed onderwijs is en daarbij hun mening niet onder stoelen of banken steken. Vandaag kom ik met deze blog als één van die 17 miljoen onderwijsexperts. Wat voegt deze blog daaraan toe vraag je je dan af? Om eerlijk te zijn, niet zo veel! Als onderwijsadviseur die niet alleen langs de zijlijn staat, maar ook met de poten in de modder, vind ik het nodig om mijn verhaal delen. Het verhaal van een onderwijsconcept dat een mooi initiatief is, gelinkt is aan heldere doelen én op verschillende terreinen resultaten laat zien mede dankzij de bundeling van krachten.

Ik heb het over het onderwijskundig concept Bèta Challenge Programma dat zo’n 9 jaar geleden is bedacht. Dit was nog ruim voordat de Inspectie in het onlangs verschenen rapport constateerde dat havisten en vwo-ers kunnen kiezen uit een breed scala aan profielen & concepten. In 2009 introduceerde vier vooruitstrevende middelbare scholen en ROC’s in Zuidwest-Nederland voor hun vmbo-tl-leerlingen een concept dat aansluit bij hun behoefte en die van hun verschillende stakeholders, het Bèta Challenge Programma.

Bèta Challenge dat gericht is op de krappe arbeidsmarkt in de sector techniek en technologie is een onderwijsconcept voor mavo-onderwijs dat hand in hand gaat met het mbo-onderwijs. Het is een programma dat vormgegeven wordt vanaf de brugklas tot aan het eindexamen. Sinds enkele jaren kunnen leerlingen eindexamen doen in het vak T&T (Technologie & Toepassing) dat haar basis vindt in het onderwijskundig programma van Bèta Challenge. Tot zover de algemene introductie over het Bèta Challenge Programma. Surf naar www.betachallenge.nl voor aanvullende informatie.

Dit onderwijsconcept haal ik in deze blog niet aan uit profileringsdrang, maar omdat dit concept wel degelijk heldere en positieve effecten sorteren. Eén van deze effecten is dat leerlingen middels praktische technologische opdrachten  op een realistische wijze verschillende vmbo-sectoren leren kennen. Het component loopbaanoriëntatie en -begeleiding wordt daarmee concreet vormgegeven door de leerlingen zich nadrukkelijk te laten oriënteren op de arbeidsmarkt. En niet te vergeten de ontwikkeling van algemene vaardigheden en beroepscompetenties. Het mooie aan dit concept is de nauwe samenwerking met het lokale bedrijfsleven en de mbo’s. Samen met de leraren, het managementteam op de school maken zij het Bèta Challenge onderwijs. Er wordt cyclisch gewerkt en aan de professionele ontwikkeling van de leraar wordt ruim aandacht geschonken via trainingen en netwerkvorming. Het opbouwen en delen van kennis tussen de Bèta Challenge scholen staat daarbij centraal.

Het lerend vermogen van de onderwijsconcepten waar de Inspectie het in haar rapport over heeft, is bij deze Bèta Challenge scholen wel degelijk sterk. Deze scholen ontmoeten elkaar op structurele basis, werken gezamenlijk aan het optimaliseren van het onderwijsconcept en delen ervaringen, producten en materialen met elkaar. Daarmee is wat mij betreft het Bèta Challenge onderwijsconcept het schoolvoorbeeld van vergroten van het lerend vermogen.

Toch jammer dat het onderwijsconcept Bèta Challenge niet wordt genoemd in het rapport van de Inspectie. Een gemiste kans voor de lezers van het inspectierapport. Volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Door: Maikel Mahangi, onderwijsadviseur bij Pesant.